Komputer - LAN

  Zajmujemy się :

sieciami teleinformatycznymi

sieciami elektrycznymi

systemami monitoringu

wykonanywaniem profesjonalnych serwerowni

serwisem sprzętu komputerowego


Systemy monitoringu

Komputer-Lan korzystając z zasobów uzyskanej wiedzy oraz specjalistycznego sprzętu wizyjnego tworzy systemy monitorujące. Decydując się na ów projekt mamy ułatwioną kontrolę personelu, zabezpieczone mienie oraz zdalny dostęp wglądu na sytuacje w firmie.

Wdrażane rozwiązania są zróżnicowane po względem zastosowanych technologii. Rodzaj zastosowanej technologii jest determinowany przez warunki jakie panują w miejscach poddanych monitoringowi, co klasyfikuje system monitorujący do odpowiednich norm bezpieczeństwa.
W swej ofercie Komputer-Lan posiada instalacje monitoringu w miejscach o szczególnych wymogach co do czystości . Nasze urządzenia mogą prowadzić dozór obiektów w zmieniających się warunkach zewnętrznych, dotyczy to warunków zarówno oświetleniowych, temperaturowych jak i wilgotności.

W zakresie systemów monitorujących Komputer-Lan realizuje:

- systemy telewizji dozorowanej CCTV na bazie łącz optycznych lub ekranowanych,
- systemy alarmowe SSWiN sygnalizujące włamania i napady
- systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru,
- systemy kontroli i ograniczania dostępu
- systemy identyfikujące i rejestrujące czas pracy RCP,
- systemy urządzeń domofonowych i videodomofonowych,

 

Copyright©Komputer-Lan 2007

All rights reserved